Риболовен туризъм

Рибното богатство на България също е голямо и разнообразно. Ежегодно се произвеждат и разселват около 500 000 рибки за зарибяване на водоемите и водните басейни за спортен риболов. Национално управление на горите стопанисва три рибовъдни стопанства на територията на страната. Много лесничейства предлагат възможности за риболов на сладководни видове, като: шаран, пъстърва, сом, костур, бяла риба, клен, скобар и др. В Черно море обект на риболов са моруна, калкан, лаврак, лафер, минокоп-умбрина, морски кефал, платерина, илария и др.

За нуждите на рибното стопанство ежегодно се произвеждат и разселват около 500 000 хил. рибки от речна пъстърва, дъгова пъстърва и шаран за зарибяване на водоемите и водните течения за спортен риболов, като Националното управление по горите стопанисва три рибовъдни стопанства на територията на Р.България.

Риболовът, както и лова, се е появил с единствената цел да осигурява храна на човека. С течение на годините той се превръща в хоби или спорт и в наши дни вече е най -масово практикуваният спорт в света. Е, разбира се, в началото риболовът като хоби е бил привилегия на по – богатите и заможни хора. В историята на риболова е важно място заема историята на тъкъмите. Там основна роля играе риболовната кука, първоначално изработвана от дърво, след това от кости, камък, докато се стигне до откриването на желязото. Тогава тя става обект на внимание и прецизна изработка. В началото е била използвана само с влакно и стръв.

Сом – Сомът може да достигне дължина над 3 м. и тежина около 200 кг. при продължителност на живота над 80 г. Половата зрелост надтъпва между 3-тата и петата година. Мъстят на двойки от началото на май до средата на юни при температура на водата 16-20 гр. Женската снася яйцата в гнезда от остатъци от растения, като снася между 7000 и 25000 яйца на килограм тегло. До излюпването на личинките, което настъпва след около 14 дни мъжкия пази полепналия в гнездото хайвер.

Бяла Риба – Бялата риба достига до 130 см. с тежест до 18 кг. при продължителност на живота до 20 год. Хвърля си хайвера края на март до началото на май в приготвена от мъжкия ямичка на дъното на водоема. След оплождането на яйцата мъжкия остава на пост дори и след излюпването им, като с постоянни движения на хрилните перки осигурява на личинките непрекъснато богата на кислород вода.

Шаран – Шаранът достига размери над 1 метър и тежест около 40 кг като продължителността на живота му може да достигне и 60 години. Достига полова зрелост на 4-5 години. В язовира мъсти от края на април до средата на май в крайбрежните плитчини с шавар и температура на водата около 15 гр.

Костур – В европейските води черния костур, чиято родина е Сев. Америка, достига до 70 см. дължина и над 5 килограма тежина. Поради по-скорошното му заселване в Европа все още не се знае до каква възрастова граница може да достигне. Хвърля си хайвера от средата на май до края на юни. Подобно на бялата риба, мъжкия “изгражда” гнездо на дъното на водоема, където примамва множество женски да хвърлят хайвера си. И пак подобно на бялата пази гнездото до излюпването на малките.

Щука – Щуката достига до 1.5 м. и тежина до 25 кг. и е с продължителност на живота до 30 год.

Речен кефал – Речния кефал достига 60-70 см дължина и до 8 кг. тежина. Мъсти на малки ята около бързеите в реките и в плитчините на затворените водоеми.

Уклей – Уклея достига до 25 см. дължина и максимално тегло около 100 гр. и живее 5-6 години. Принципно си хвърля хайвера от май до юни, но в яз. “Риба Роха” и при добри условия мъсти няколко пъти годишно.

Пъстървови – В групата обикновено се включват дъговата пъстърва, балканската пъстърва, сивена и хибридите между тях. Тези видове най-често обитават горните течения на реките, високопланинските езера и язовири, които са богати на кислород. Има дълго вретеновидно тяло. Наричат я постна риба, защото не съдържа почти никакви мазнини. Това е в резултат на непрекъснатото ѝ движение. Тя живее в горните течения на реките и във високопланинските езера, където водата тече много бързо и силно и когато стигне средното течение, където е топло се връща в горното течение. Дъгова пъстърва достига до 10 кг. и 80 см.

Дигитални инструменти за презентация на риболовен туризъм:

Leave Comment