Високи Западни Родопи- дестинация с привлекателен имидж на екологична територия.

Зелената територия на Високи Западни Родопи-
център за рекреационен туризъм, еко-събития и развитие на зелена
рекреационна индустрия

Уникалното местно екологично – природно, културно и занаятчийско наследство
подлежи на надграждане с иновативни чисти технологии. Посредством цифрови
бизнес модели и инструменти то може да бъде интегрирано с Единния европейски цифров пазар за туристически, здравни, социални услуги и организиране на еко-събития. Това е в унисон със Зеленият пакт – европейска зелена сделка и Плана за възстановяване и устойчивост – за излизане от здравната и икономическа криза. Основните сектори в тези основополагащи, за развитието на страната през следващите 30 години, документи са насочени към : екология, здраве и цифровизация.

Ресурси за алтернативен туризъм в рибарската територия

Електронен образователен модул

Електронното съдържание на модула е ориентирано към повишаване на цифровата грамотност на подрастващите и младите предприемачи от рибарската територия за опазване и социализация на местното природно и културно наследство. Разгледани са различни възможности за организиране на еко-събития и практикуване на форми за алтернативен туризъм. След всяка кратка анотация са представени съществуващи в момента дигитални източници,  ресурси и дигитални техники за културна анимация на историческите ценности и артефакти.

Богатите екологични, природни и културно-исторически ресурси на Високи Западни Родопи позволяват да бъдат организирани различни видове събития и алтернативни, на масовия туризъм, продукти и услуги. Едната възможност е да бъдат организирани познавателни събития- свързани с културно-историческото наследство, туризъм свързан с езотеричното, религията, виното, традиционната кухня, етнографията и традиционната музика и занаяти. Другата възможност е да се провеждат събития, свързани с различни спортни и здравословни практики – планински, приключенски (преходи с колело, на кон, със ски и снегоходки, спускане с лодки, пътешествия в пещери и водни басейни в пещери, преминаване на алпийски маршрути ) и други.

Все по-голяма популярност и интерес предизвикват събития, семинари, практики и ритрийти – посветени на личностното развитие; лечебни практики и терапии и практики свързани със здравословния начин на живот и духовното усъвършенстване.

Възможности за организиране на събития, свързани с познавателни, здравословни и спортни практики - на основата на екологичните ресурси в рибарската територия.

Този електронен модул е Вашият Дигитален Съветник за организиране на събития и програми, свързани с :

  • опознаване на местното културно-историческо наследство
  • лечебни и здравословни практики, процедури и терапии
  • личностно и духовно усъвършенстване и развитие
  •  практикуване на планински спортове, лов и риболов
  • запознаване с местната кулинария и дегустация на произвежданите местни напитки, храни и ястия

За качественото представяне на местните туристически ресурси и предлаганите продукти и услуги организирахме Гражданска Зелена телевизия. Нейният екип ще Ви помогне, до колкото това е възможно онлайн, да получите представа за екологичния и туристическия потенциал на Високи Западни Родопи, а също така и за създадената великолепна туристическа база от хотели и къщи за гости. 

Гражданска зелена TVе на Ваше разположение за създаване на видео-клипове и видео-репортажи по заявка или заснемане и подкрепа на организираните от Вас събития и програми. 

На Ваше разположение са експертите : Рени Бакърджиева и Билгин Асанов. Те са отлично запознати с местните артефакти, природни феномени и предлаганите, от туристическите доставчици, продукти и услуги. С удоволствие ще отговорят на всички Ваши въпроси, зададени чрез чат в месинджъра или чрез формуляр за обратна връзка. 

Връзка с нас