Еко-образователен туризъм

Само допреди няколко години терминът устойчиво развитие беше неразбираем за повечето хора, а екотуризмът се асоциираше по скоро с капризите на ексцентрични личности, отколкото с разумната необходимост. Сега обаче екотуризмът все повече се превръща в значим подотрасъл на туристическата индустрия, който съчетава опазването на околната среда с възможността за развитие на високодоходен дребен бизнес. В същото време това не само че няма да става за сметка на унищожаване на природата, но и ще допринесе за съхраняването. Характерна особеност на екологичния и другите устойчиви видове туризъм е изискването за предлагане на разнообразен и силно индивидуализиран продукт. Чрез развитието му се популяризират региони със съхранени природни ресурси.

Най-много и разнообразни програми за екотуризъм съществуват в страните с голямо биоразнообразие, с национални паркове и местни общности, съхранили традициите си. Понятието екотуризъм в света включва наблюдение на големи животински екземпляри като носорози, лъвове, горили в естествените условия на джунглата или пък китове и костенурки в големите морски басейни и океаните. Друго интересно място за екотуризъм са полярните ширини, където туристите могат да се любуват на мечки и тюлени на място, в което духът на цивилизацията все още не се усеща. В България се ограничава основно до наблюдението на птици (местността Пода, Дуранкулак, резервата Сребърна),но също достойни обекти по световните стандарти са кафявата мечка в Стара планина, Рила и Пирин, пеликаните в езерото Сребърна и птиците по Черноморското крайбрежие. За любителите на флората интересни са ботаническите турове с тема „орхидеи” и посещението на природните резервати Боатин, Парангалица и Баюви дупки – Джинджирица.

По принцип обаче, когато се говори за екотуризъм, е редно темата да бъде посветена на дадена екосистема. Все по-актуални и многобройни стават еко пътеките в България. Обикновено този вид маршрути се създават около някаква конкретна тема и най-често тя е свързана с дадена екосистема. Целта на еко пътеките е да осигурят по-лесен достъп до някаква забележителност и именно в достъпа се крие другият смисъл на еко пътеките: те са еко, защото за тяхното изграждане са използвани само еко материали, взети от природата. За да бъде пълноценен един еко маршрут обаче, са необходими и специализирани водачи, които да разбират от екосистеми. Ценен ресурс за развитието на екологичния туризъм и възможност за разнообразяване на туристически продукт са Природозащитните центрове, специализирани в изследване и опазване на редки видове, информиране за природното разнообразие и туристически маршрути, провеждане на обучителни програми.

Дигитални инструменти за презентация на еко-образователен туризъм

Leave Comment