Ели Шопова и Васил Бункин

Вашите приключенски пътувания и събития могат да бъдат филмирани. Най-силните моменти и преживявания презентирани, публикувани и разпространени във видео-формат. Те ще получат свое ново виртуално и дигитално битие с помощта на Ели Шопова и Васил Бункин

Leave Comment