Културно-познавателен туризъм

Той обединява две основни форма на туризма – културно-историческата и културно-познавателната. В него се включват множество разнообразни атракции и развлечения, чиято цел е да разшири познавателния хоризонт на пътуващите. Да достави информация и знания в области като религия, етнография, история, култура и др. Културно-познавателният туризъм се развива в нашето съвремие изключително динамично, защото отговаря на все по- нарастващите потребности за информираност и развлечения. По данни на СОТ около 37% от пътуванията в света пряко или косвено са обвързани с Културно- познавателния туризъм, а темповете на нарастване на предлагането на тур. продукти с културно-познавателно предназначение нараства средно годишно с около 15%. Това показва изключителната значимост на този вид туризъм като сегмент на туристическия бизнес.. Значението на тази форма на туризъм е комплексно и многостранно. Предлаганите атракции и развлечения са примамливи за много широк кръг потребители. Предлагането на подобен вид продукти се обвързва често със стандартните пакети за рекреация или делови пътувания. Така получения продукт разполага с много повече предимства и допринася за повишаване на общата конкурентно способност. Същевременно включването на елементи от познавателния туризъм към стандартизираните пакети дава възможност за по-широко афиширане на ресурси свързани с религия, етнография и история на приемащата страна. Може да се твърди, че културния туризъм е резултат от разнообразие на търсенето и на изискванията на клиентите към предлаганите туристически пакети. Ето защо може да се твърди , че продуктите на културно-познавателния туризъм са следствие от процесите на диверсификация на туристическия бизнес, както и на повишеното предлагане и конкурентно противопоставяне между фирмите.

България е разположена на кръстопът на култури и цивилизации и пази в земите си богато културно наследство. Съчетанието на красивата и разнообразна природа със сътворените от човека материални и духовни паметници, е предпоставка за развитието на културния туризъм. Много може да се види по българските земи! Златните съкровища, тракийските гробни могили, останките от римски форуми, терми, театри, църквите и манастирите, възрожденските архитектурни ансамбли сочат недвусмислено българския принос в европейската и световната материална култура. Средновековните ръкописни книги, запазили жива българската писменост и език, народните обичаи и празници, музиката и песните, са свидетелство за богатата духовна култура. На територията на страната ни стотици обекти са обявени за културни паметници с национално, регионално и местно значение. Осем от тях са признати за уникални, със световно значение, безценно притежание не само на България, а на цялото човечество. Те са включени в Списъка на ЮНЕСКО за културно и природно наследство

Дигитални инструменти за презентация на културно-познавателен туризъм:

Leave Comment