Ловен туризъм

Една от най-древните дейности на човекът е ловът. От лов на дивеч за изхранване и облекло днес той е превърнат в спорт и забавление, а също така и като разновидност на алтернативния туризъм. Организиран ловен туризъм е названието на съвременния лов в България. Това е лов за чужденци и българи, клиенти на дивечовъдните ловни станции, стопанисващи се от държавата, които плащат за удоволствието да ловуват на предварително заявен от тях дивеч, уловът на който им е гарантиран с точност до 15%. Преди приемането на новия закон за лова (12.09.2000 г.) съществуваше определението международен ловен туризъм за разлика от традиционния лов, който се практикува от редовните членове на Съюза на ловците и риболовците в България. Страната ни има богати ловни традиции, живописна неповторима природа, а също и уникална ловна база – към 110 ловни хижи, домове, резиденции, заслони. Това безспорно са благоприятни условия за развитието на организирания ловен туризъм у нас.

Ловът като хоби и спорт, както и ловното ни стопанство са с вековна история. Първият български ловен развъдник е създаден през 1927 г. Тогава ловни деятели заграждат 600 дка от гората при с. Долен чифлик, Варненско, и пускат там няколко десетки лопатари. През 60-те години започва изграждането на държавните дивечовъдни станции. Днес на територията на страната има 39, дивечовъдни станции, които се намират върху ловностопански райони с типичните местообитания за благородния елен, дивата коза, глухаря и колхидския фазан. Тук се запазва генофонда на тези видове, възстановяват се и се развиват популациите и на сърната, елена лопатар, муфлона, а също и на така нареченият дребен дивеч – зайци, фазани, яребици, кеклици.

Ловът на всеки вид дивеч се регулира чрез срокове за ловуване, които се определят в зависимост от състоянието на дивечовите запаси и размножителния период. Хищниците – вълци, лисици, чакали, белки, са разрешени за отстрел целогодишно. Техният лов се заплаща и на най-ниски цени от чужденците.

Обикновено ловците, главно от Европа, са привлечени от отличните екстериорни и трофейни качества на едрия дивеч, особено на популациите от благороден елен и дива свиня, както и на добрите запаси от елен лопатар и муфлон. Те се връщат в домовете си с капитални трофеи – повод за спортна гордост и удовлетворение.

На разположение на туристите, идващи да ловуват в страната ни, е специализираната ловна база – хижи, резиденции, домове и заслони, разположени сред живописния декор на уникалната българска природа. Те предоставят удобства и услуги, задоволяващи и най-претенциозния вкус. Ловните услуги включват преводач, ловен водач, гонач, викач и носач за един ден, ловно куче, пансион за ловни кучета, моторно превозно средство, ползване на ловно оръжие, организация на групов лов на дива свиня, трансфер (от мястото на пристигане до мястото на отпътуване), фото-лов.

Последните няколко години на преход и социални промени не се отразиха добре на дивечовите запаси, а оттам се стигна и до намаляване на притока на ловци чужденци, които традиционно идваха да ловуват у нас. Последните данни на Националното управление по горите за приходите от организиран ловен туризъм показват тенденция за увеличение в сравнение с последните пет години. Този факт дава надежда, че спадът в организирания ловен туризъм се преодолява и търсенето на българския ловен продукт с времето ще се увеличава.

Дигитални инструменти за презентация на еловен туризъм:

Leave Comment