Поклоннически туризъм

Поклонничеството е много по-старо от туризма. То съществува още от ранните векове, когато хората (хаджиите в християнството) се отправяли на път с коне, а таксидиотите били своеобразни водачи на групата. Документирано, поклонничеството присъства в човешката история от ІV век, когато св. Елена прави своето пътуване до Йерусалим, където намира кръста, на който е разпнат Христос. При поклонничеството присъстват всички елементи на туристическото пътуване, но основната разлика е, че при него човек се подготвя психически и задоволява и свои духовни потребности.

Религиозното поклонничество е сигурен признак за хуманност. То има дълбоко духовно значение, когато се изживява както подобава, а и правилно се разбира. Поклонникът е човек, който желае да посети и да се поклони на библейски свети места, гробници на мъченици, мощи на светци, чудотворни икони или места, където живеят бележити духовни старци. Там освещаващото Божие присъствие се е проявило в най-силна степен. Чрез такива пътувания вярващият визуално си припомня местата, където чудесната любов и действието на Бога са показани на обикновените хора чрез самите тях.

По силата на религиозните си убеждения или заради любопитството относно своята или чуждата вяра, хиляди хора посещават Ватикана, Мека, манастири и други свети места. Целите на поклонничеството са почти толкова колкото са и самите поклонници. Някои го правят, за да се избавят от болест, да избегнат нещастие или да изкупят греховете си. Марко Поло споменава за пилигрими (така се наричали поклонниците), които той видял на територията на днешната Шри Ланка още през XIII век

В традиционните пътувания могат да се включат и църкви, и манастири, но обикновено се използва много малка част от техния потенциал, При поклонническото пътуване човек е не само консуматор, а и участник с духовни потребности. Също така понякога се предлага и преспиване в манастирите. Това създава допълнителна атмосфера и всички усещат, че се намират на едно по-особено, свято място, недокоснато от материалния свят.

Балканите като цяло са много богати от гледна точка на поклонничеството. Много ценни обекти могат да бъдат видени и в България.

Подобно пътуване е много вълнуващо дори и за нерелигиозните, но трябва да има кой да покаже и разкаже. Потенциалът за религиозни и поклоннически пътувания на чужденци в България също е много голям и почти не е използван. Едно от най-интересните места за поклонничество у нас е местността Кръстова гора в Родопите. Според легендите на мястото е заровено парче от кръста на Исус и това е причината тук да се случват чудеса и изцеления, описвани не само в българските, но и в много чужди публикации и книги. Тук хората идват да се помолят за здраве за себе си и близките си или за изцеление надеждата чудото да споходи и тях. Хора идват през цялата година, но най-много са през септември на Кръстовден. Други обекти на религиозния туризъм са Бачковския манастир, Рилския манастир, Троянския манастир, Соколския и много др.

Дигитални инструменти за презентация на поклоннически туризъм:

Филмов проект ще разкаже историята на християнството по българските земи

Leave Comment