Природен туризъм

Природният туризъм може да се отнася до всяко пътуване с природна зона или обект като дестинация или фокус. Намеренията и дейностите на природния туризъм се различават от екотуризма. Природният туризъм включва посещение на природни забележителности, които имат географски или биологични характеристики, които имат специфична привлекателност за туристическия пазар. Някои често срещани природни забележителности в туризма включват тропически гори, реки, пустини, плажове, пещери и скали, както и уникална флора и фауна по тези места (птици, влечуги, растения и др.)

Туристите посещават тези природни забележителности, за да се насладят на красотата на природата, да изследват различни пейзажи, да избягат от натоварения живот, да изживеят приключения на открито в естествена обстановка и да научат за околната среда.

Някои природни забележителности може да са близо до градове, докато някои може да са далеч от градовете. По същия начин някои сайтове могат да имат много посетители, докато някои може да са скрити сайтове, известни само на няколко души.

Опазването и минималното въздействие не са свързани с природния туризъм. По този начин туристите, които посещават тези места, може да не обърнат внимание на опазването на природата. Този тип програми за туризъм могат да включват и много развлекателни дейности, които може да нямат нищо общо с образованието за природата.

Дигитални инструменти за презентация на природен туризъм:

Leave Comment