Рекреационен туризъм

Рекреационният туризъм е вид туризъм, насочен към отдих, лечение или спорт. Опростено, целта на развлекателния туризъм може да бъде формулирана като пълноценна почивка и подобряване на здравето на човек чрез туризъм. Задачите за подобряване на здравето на участниците в туристически развлекателни дейности всъщност са неделими от задачите за тяхната добра почивка (те се решават заедно). Следователно, без да се страхувате от грешка, можете да наречете рекреационен туризъм едновременно здравен туризъм. В същото време, ако една или друга технология за подобряване на здравето се използва специално в туристическите дейности (избран е метод, средство за подобряване на здравето, планират се подходящи дейности), тогава ние, подчертавайки този фокус, ще ги наречем развлекателни и подобряващи здравето. В други случаи трябва да се разбере, че всяко развлекателно туристическо събитие има и оздравителна ориентация (подобряващ здравето мотив), а лечебният процес протича „сам по себе си“ в контекста на пасивния или активен отдих. Пасивната почивка включва прекратяване на предишни дейности и пълна физическа почивка на тялото, активна почивка – превключване на дейността на тялото към друг вид дейност.

Рекреационният туризъм е движението на хората през свободното им време с цел почивка, необходима за възстановяване на физическите и психическите сили на човек. За много страни по света този вид туризъм е най-широко разпространен и разпространен. Развитието на този вид туризъм изисква ресурси за отдих. Рекреационните ресурси представляват най-важната част от природния потенциал на региона. В допълнение, тяхната роля за формирането и развитието на съвременния туризъм в региона непрекъснато се увеличава, особено от екологична и географска гледна точка. Рекреацията се насочва към рехабилитация при определени климатични условия и средства за туризъм под формата на дозирано ходене и други дейности, които допринасят за лечението на някои заболявания, тяхната профилактика, повишаване на имунитета и общия тонус на тялото. Като цяло, развлекателният туризъм се разглежда като форма на активен туризъм в рамките на физическия отдих с определени ограничения върху физическата активност. Излизането отвъд горните граници води до спортен туризъм, а отвъд долните – до рехабилитационен туризъм, т.е. за лечение в санаториум.

За разлика от другите видове физическа култура във физическия отдих, най-значими са не общоприетите компоненти на физическата активност, а субективните усещания, свързани с извършването на определени действия, които са по-приятни, отколкото изтощителни. Именно принципът на удоволствието е един от основните отличителни принципи на физическия отдих. Много видове физически отдих са придружени от голямо удоволствие от физическа активност.

Рекреационният туризъм, като един от видовете физическа рекреация, се определя като „пътуване с цел почивка, лечение, възстановяване и развитие на физическите, умствените и емоционалните сили на човек“. По този начин програмата за организиране на този вид туризъм трябва да има многофункционален характер: почивка, развлечения – развлекателни дейности, здравна програма, която може да повиши жизнеността на почиващите, да задоволи техните духовни и емоционални нужди

Дигитални инструменти за презентация на рекреационен туризъм

Leave Comment