Събитиен туризъм

Събитийният туризъм е влязъл твърдо в теорията и практиката на международната туристическа индустрия едва в края на миналия век. И през последните петнадесет години, тази конкретна област на пътуване се разви изключително бързо. Всяка година огромен брой хора напускат родината си, за да посетят атрактивно събитие. Какво е това събитие интересно за своите гости?

Като правило, те са абсолютно уникални, аналогът им не може да бъде намерен на друга територия. Това е достъпен начин да получите нови ярки впечатления. Въпреки това, за това, туристът трябва да бъде в определено време и място.

Каква е ролята на събитиен туризъм? Проектите са разнообразни и изпълняват редица важни функции. Сред тях са следните:

  • да провокира по-нататъшно развитие на инфраструктурата на определено населено място;
  • създаване на привлекателен образ на района;
  • привличане на нови туристи;
  • съживяване на “застояли” селища.

И макар че рядко се говори за ролята на турнирния туризъм, горните функции на този вид пътуване потвърждават, че то е от голямо значение за икономическото положение на определени територии. Да се ​​пренебрегне този факт би било крайно неразумно. В края на краищата, не всяко селище има възможност да открие за себе си такъв допълнителен източник на доходи. Следователно тези градове, които имат подобен потенциал, трябва да го използват максимално. Вече за кратко време тези усилия ще донесат забележими резултати.

Съществуват различни направления на събитиен туризъм. Те се различават, например, от целите, определени от техните организатори. Някои дейности са предназначени единствено за развлечения, развлечения и отдих, други – за популяризиране на определени спортове. А някои имат дори по-достойни цели (например образователни или образователни).

Това разнообразие ще помогне на всеки да избере нещо, което да им хареса. Не се страхувайте да опитате нови неща, разширете хоризонтите. Участието в събитие, което не е било интересно за вас, може да ви даде ново хоби или дори напълно да промените вкуса и предпочитанията си. Бъдете отворени за нова информация. И тогава животът може да започне да играе с наистина ярки цветове.

Ползи от организиране на събитиен туризъм

По правило това събитие е хармонично вплетено в пълно очертание на пътуването. В този случай публиката усеща най-дълбокото потапяне, което спомага за постигане на изключително висока чувствителност. Емоциите се формират в големи количества сред туристите като група, а не като отделни индивиди. Това създава усещане за единство, принадлежащо на генерала. Така се генерират много по-силни впечатления. Този вид събитие се посещава от туристи на доброволна основа. Това означава, че те нямат впечатлението, че им се налага разнообразна рекламна информация.

Положителните емоции, които причинява едно успешно събитие, също се прехвърлят на територията, на която се е състояла. Тя помага да се формира лоялността на населението към туристите. Събитията от такъв план дават възможност за установяване на контакт с журналисти и създаване на добра репутация за събитие в пресата. Ако събитието е успешно, то може да стане марка за кратко време. Тя е доста лесна за използване в бъдеще, за да може компетентно да се изгради стратегия за регионално развитие. Значително увеличаване на продажбите на тематични атрибути, сувенири, свързани с конкретно събитие. Такива събития провокират активно сътрудничество между бизнеса и градските власти с цел значително намаляване на разходите за тяхното изпълнение. Възможност за организиране на дългосрочна маркетингова кампания. Тя трябва да започне много преди събитието (създаване на плакати, съобщения, покани, провеждане на тематични пресконференции), и такава кампания ще продължи дълго време след нейното провеждане (статии в медиите, екскурзии, различни финални презентации). Наред с други неща, туристическите фирми могат да разглеждат публиката на събитието като голяма фокус група, на която се провежда апробация на различни оферти и услуги. Той помага за събиране на предварителна информация за потребителите. Маркетингът на събития може да се използва дори когато рекламата обикновено не е активна или дори забранена.

Дигитални инструменти за презентация на събитиен туризъм

Leave Comment