Хоби туризъм

Хоби туризмът е вид туризъм, при който туристът извършва дейности, свързани с хобито му, които се обвързани с придвижване в пространството, посещение на различни изложения, специализирани сгради и съоръжения, срещи с хора, споделящи същите интереси и др. Част от хоби туризма са: риболовния, ловния, винения, фото, селския, етно, еко туризъм и други специализирани видове туризъм.

През последните пет години, хоби туризма в България се развива с изключително бързи темпове, което кара туроператорите постоянно да обновяват листата си със специфични турове. Географското положение и историята на страната благоприятстват за развитието на интересни туристически пакети, които да привлекът туристи от различни националности.

Туристическите пакети, които се създават за хоби туриста са с по-висока цена от традиционните оферти за отдих в курортни селища. Това се дължи на предоставянето на подходящо място за настаняване, осигуряване на специалист в съответната област и/ или водач, удобен превоз / често пъти с личен шофьор / и др специфични услуги.

Предлагането на този вид туристически пакети не е насочено към масовия турист, затова и важна черта в образът на хоби туриста е високата обща култура и специфичните познания в областта на интересите му. Друг отличителен белег е и това, че е по-заможен. Този тип туристи пристигат добре подготвени за бъдещото преживяване. Теоретично познават района, в който се намират и разполагат с препоръчителното облекло и пособия, необходими им през престоя.

Офертата, която хоби туристът избира често е или най-комплексната или най- специфичната. Според хобито, на което се посвещава, времетраенето на туристическия пакет варира от седмица до месец. Сезонът също е подвластен на вида хоби. Климатът в България определя четири сезона – пролет, лято, есен, зима, които са почти еднакво наситени с посещения на туристите, които са се посветили на интересите си. Това определя хоби туризмът като един от малкото видове туризъм, чиято активност не е сезонна.

Географското положение на България е изключително благоприятно за развитието на туризма. Хоби туризмът, в частност, е с големи перспективи за развитие.

На територията на страната има три национални парка – “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, множество резервати и защитени територии, в които се срещат растения – ендемити и животински видове, които са вписани в Червената книга на България.

Климатът в България определя пет климатични области : умереноконтинентална, преходна, континентално-средиземноморска, черноморска и планинска. Този факт играе важна роля за всички видове туризъм, тъй като определя различни природни условия и предпоставки за развитие на ендемични растения и развитие на специализирани видове туризъм /създаване на курортни селища с главна цел – климатолечение/ и др.

Водните басейни в страната ни също играят важна роля за туризма. Двата по-големи такива са Черно море и р. Дунав. Тя е сред най-големите европейски реки. В България се използва за корабоплаване и риболов. От значение за хоби туризма са и по-големите и притоци – реките Искър, Огоста, Янтра, Вит, Осъм и Русенски Лом. Реките Камчия, Места, Струма и Тунджа също имат важна роля за хоби туризма заради добрите условия за риболов и екстремни водни спортове, които предлагат. Черно море е един от основните ресурси за българският туризъм – чрез и заради него пристигат туристи с различни цели – рекреация, познавателен туризъм, хоби туризъм или съчетаване на няколко такива цели.

Славното историческо минало на България привлича множество туристи от различни националности целогодишно. Американските туристи, например, които имат интерес към историята и археологията, посещават Долината на тракийските царе, край гр. Казанлък, заради уникалността на находките и значението им за българската археология и история.

Дигитални инструменти за презентация на хоби туризъм

Хоби туризъм в България – за тези, които търсят чудесата на природата

Leave Comment